Specifické činnosti odboru

Pro svou činnost disponuje odbor jaderné ochrany širokým spektrem technických a měřících zařízení, díky kterému je zde možné provádět experimenty a měření v oblastech radiační ochrany, testování osobních ochranných pomůcek, testování ochranných masek a respirátorů, experimenty v oblasti dekontaminace radioaktivně zamořených ploch, měření dávkového příkonu gama rozsáhlých ploch s pomocí bezpilotního zařízení (dronu) apod.

Vybrané speciální služby a infrastruktura Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i.:

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde