Radon-aerosolová komora

V rámci rozvoje metrologie v ČR byla s podporou ÚNMZ v roce 2011 vyvinuta unikátní radon-aerosolová komora (RAK) o objemu 10 m3. RAK je vybavena samostatně větratelným manipulačním boxem, který zajišťuje bezpečnou manipulaci při vkládání testovaných/měřicích přístrojů do vnitřního objemu komory. Po obvodu RAK je umístěno několik vzorkovacích bodů pro potřebu odběru vzorků vzduchu a měření OAR, EOAR, koncentrace a velikostní distribuce aerosolových částic, dotování aerosolů do vnitřního objemu komory atp. RAK je ovládána s pomocí dotykového panelu, na kterém je mimo jiné možné sledovat některé cílové parametry (atmosférický tlak, teplota, relativní vlhkost). Radon aerosolová komora je využívána pro metrologické ověřování přístrojů pracujících v integrálním a kontinuálním režimu a pro výzkumné účely v oblasti měření aerosolových částic.

3D vizualizace

 

Odbor jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. disponuje i dalšími radonovými komorami (např. radonová komora LLRCH) a testovací místností (TM) s přirozeným zdrojem radonu-222, která reálně simuluje kontinuální měření radonu v obytných/pobytových místnostech.

Radonová komora LLRCH o objemu 0,3 m3 umožňuje testování přístrojů, či provádění experimentů při nízkých úrovních objemové aktivity radonu (100-300 Bq/m3) s možností kontinuálního přísunu radonu a zajištění v čase neměnné hodnoty OAR.

s

Měřený parametr RAK TM LLRCH
Vnitřní objem [m3] 10 30 0,3
Objemová aktivita radonu [Bq·m-3] 100 – 2·106 600 – 20·103 100 – 300
Faktor nerovnováhy F 0.1  –  0.9
Volná frakce fp 0.02  –  0.3
Volná frakce 218Po 0.05  –  0.9
Konc. aerosolových částic [#·cm-3] 10  –  80 000
Velikost aerosolových částic [nm] 25  –  300

 

Teplota [°C] 15  –  25

 

15 – 25
Relativní vlhkost [%] 20  –  90 40 – 60

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde