Laboratoř biologického monitorování a ochrany

Hlavní činností Laboratoře biologického monitorování a ochrany je detekce biologických agens a toxinů aplikovaná při biologické kontrole a monitorování prostředí, pracovišť či materiálů. Tuto činnost laboratoř provádí v souvislosti s plněním požadavků zákona č. 281/2002, Sb., jako součást podpory IZS. Laboratoř je pro uvedené účely vybavena speciálními prostory určenými pro nakládání s rizikovými a vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny.

V souvislosti s výše zmíněným specialisté laboratoře vytvářejí rovněž nové (certifikované) metodiky pro detekci agens a toxinů uvedených v prováděcí vyhlášce č. 474/2002, Sb., zákona č. 281/2002, Sb.

V neposlední řadě specialisté laboratoře zajišťují:

  • podporu činnosti IZS a specializovaných složek Policie ČR při zajišťování bezpečnosti významných akcí, státních návštěv apod.
  • podporu dozoru inspektorů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • řešení problematiky biologické detekce, identifikace, dekontaminace a monitorování v rámci účasti v národních i mezinárodních výzkumných projektech
  • provádění specifických testů pro externí zákazníky

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde