Odbor chemické ochrany

Odbor chemické ochrany se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti detekce a identifikace nebezpečných chemických látek, včetně bojových chemických látek (specifikovaných vyhláškou č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 19/1997 Sb.); ochranou člověka před působením nebezpečných chemických látek; testováním a hodnocením prostředků ochrany a dekontaminačních systémů a dekontaminantů. Specialisté odboru tvoří mobilní analytický tým, který je schopen zabezpečovat terénní odběry a analýzy chemických látek v rámci podpory dozorové a inspekční činnosti SÚJB, případně jiné potřeby státní správy.

Specialisté odboru jsou rovněž zapojeni do přípravy a realizace výcvikových a tréninkových kurzů pro specialisty typu first-responders (např. hasičské a policejní jednotky, specializovaný zdravotnický personál apod.).

Významná pracoviště odboru představují Laboratoř chemického monitorování a ochrany, Laboratoř toxických látek. Součástí odboru chemické ochrany jsou také mobilní analytické laboratoře vybavené pro monitorování chemických látek, odběr vzorků a on-site analýzu. Z hlediska testování ochranných prostředků je významná rovněž toxikologická komora, která se využívá zejména při testování kompletů ochranných obleků, dalších ochranných prostředků, pro zkoušení kompatibility jednotlivých součástí, nebo pro aklimatizaci chráněných specialistů na práci v prostředí toxické látky.

ico-LCHMO-neaktivniico-LCHMO-aktivni
ico-LTL-neaktivniico-LTL-aktivni
ico-zkusebnictvi-neaktivniico-zkusebnictvi-aktivni

Laboratoře odboru chemické ochrany se v rámci činnosti IZS podílejí na detekci a identifikaci neznámých, potenciálně nebezpečných nálezů a záchytů CBRN látek a rovněž podporují činnost Policie České republiky při odhalování kriminálních činů spojených s neoprávněným držením nebezpečných chemických látek nebo s jejich teroristickým zneužitím.

Kontakty

Odbor chemické ochrany
Ing. Martin Urban
vedoucí odboru
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř toxických látek
Ing. Markéta Weisheitelová
vedoucí laboratoře
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř chemického monitorování a ochrany
Ing. Lukáš Králík
vedoucí laboratoře
e-mail: kralik@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 133
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde