Stopová dozimetrie

Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. zajišťuje integrální měření objemové aktivity radonu (OAR), popř. ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR) pomocí stopové dozimetrie. Integrální měřidlo RamaRn umožňuje měření OAR v obytných či pobytových místnostech s dobou expozice standardně od 2 do 12 měsíců.

Stopová dozimetrie je využívána v rámci tohoto měření dle § 93, 96, 98 a 99 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či jako informativní pro zjištění radiační zátěže obyvatel. Možnou alternativou je krátkodobé kontinuální měření OAR či EOAR, viz měření radonu v obytných a pobytových místnostech.

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/OPZ/21534/2016, SÚJB/RCHK/1826/2011

Kontaktní osoba

Ing. Josef Holeček
e-mail: holecek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 229

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde