Samostatné oddělení podpory dozoru

Samostatné oddělení podpory dozoru (SOPD) má dvě pracoviště, v Kamenné u Příbrami a detašované pracoviště v Dolní Rožínce. Hlavní činnost těchto pracovišť je zaměřena na zabezpečení podpory dozoru v radiační ochraně prováděného inspektory SÚJB, zvláště pak inspektory Regionálního centra Kamenná. SOPD provádí místní šetření spojená s měřením a odběrem vzorků k dalším analýzám na místech nebo na pracovištích s výskytem přírodních radionuklidů na území České republiky. V rámci těchto šetření se zaměřuje také na monitorování vlivu starých zátěží po těžbě a úpravě uranové rudy v ČR. Oddělení zabezpečuje provoz Měřícího místa kontroly ovzduší a provoz Sítě včasného zjištění.

V rámci své hlavní činnosti SOPD provádí akreditované zkoušky:

  • měření povrchové kontaminace radioaktivními látkami emitujícími částice alfa
  • kontinuální měření objemové aktivity radonu
  • stanovení objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady
  • stanovení koncentrace latentní energie produktů přeměny radonu
  • měření fotonového dávkového ekvivalentu, dávkového příkonu zevního záření gama
  • měření ekvivalentní objemové aktivity radonu

Kontakty

Samostatné oddělení podpory dozoru – pracoviště Kamenná
Mgr. Eva Šimáčková
vedoucí oddělení
e-mail: simackova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 266
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Samostatné oddělení podpory dozoru – pracoviště Dolní Rožínka
Mgr. Eva Šimáčková
vedoucí oddělení

e-mail: sujchbo@sujchbo.cz
telefon: +420 566 567 233
Dolní Rožínka 86, 592 51 Dolní Rožínka

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde