Samostatné oddělení podpory dozoru

Samostatné oddělení podpory dozoru má dvě pracoviště, pracoviště na Kamenné a detašované pracoviště v Dolní Rožínce. Hlavní činnost těchto pracovišť je zaměřena na zabezpečení podpory dozoru v radiační ochraně prováděného inspektory SÚJB, zvláště pak inspektory Regionálního centra Kamenná. Provádí místní šetření spojená s měřením a odběrem vzorků k dalším analýzám na místech nebo na pracovištích s výskytem přírodních radionuklidů na území České republiky. V rámci těchto šetření se zaměřuje také na monitorování vlivu starých zátěží po těžbě a úpravě uranové rudy v ČR na životní prostředí. Oddělení zabezpečuje provoz měřícího místa kontroly ovzduší (MMKO) a provoz sítě včasného zjištění (SVZ).

V rámci své hlavní činnosti provádí akreditované zkoušky:

  • Měření povrchové kontaminace radioaktivními látkami emitujícími částice alfa
  • Kontinuální měření objemové aktivity radonu
  • Stanovení objemové aktivity směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady
  • Stanovení koncentrace latentní energie produktů přeměny radonu
  • Měření fotonového dávkového ekvivalentu, dávkového příkonu zevního záření gama
  • Měření ekvivalentní objemové aktivity radonu

Kontakty

Samostatné oddělení podpory dozoru – pracoviště Kamenná
Mgr. Eva Šimáčková
vedoucí oddělení
e-mail: simackova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 266
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Samostatné oddělení podpory dozoru – pracoviště Dolní Rožínka
Mgr. Eva Šimáčková
vedoucí oddělení

e-mail: sujchbo@sujchbo.cz
telefon: +420 566 567 233
Dolní Rožínka 86, 592 51 Dolní Rožínka

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde