Měření na pracovištích

Laboratoře Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. zajišťují kompletní služby v oblasti měření na pracovištích dle § 93 a 96 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění měření za účelem zajištění podmínek uvolňování radioaktivních látek z pracoviště dle § 95 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Měření pracovišť se skládá (v závislosti na typu a zařazení pracoviště dle Atomového zákona) z předběžného měření, prvního měření, opakovaného měření a měření opakovaném v každém roce. Rozsah provedených měření se odvíjí od typu konkrétního pracoviště a posoudí ho vždy pověřený pracovník SÚJCHBO, v.v.i.

Měření jsou prováděna za účelem stanovení osobních dávek pracovníků na pracovištích dle § 93 a § 96 zákona č. 263/2016 Sb., a skládají se v závislosti na typu pracoviště z:

  • měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE)
  • měření průměrných objemových aktivit radionuklidů v ovzduší
  • měření povrchové kontaminace na pracovišti
  • měření OAR na pracovišti
  • stanovení dlouhodobých radionuklidů emitujících alfa záření uran-radiové rozpadové řady
  • další doplňující měření
  • výpočet efektivních dávek pracovníků

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/OPZ/21534/2016

Kontaktní osoba

Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde