Odbor biologické ochrany

Odbor biologické ochrany SÚJCHBO, v.v.i. se zabývá několika oblastmi činností, zabezpečuje (i) podporu dozoru prováděného inspektory SÚJB v oblasti biologických agens a toxinů; (ii) výzkum a vývoj v oblasti detekce a ochrany před biologickými agens a toxiny, např. vývoj postupů mikrobiologické kultivace, molekulární biologie a hmotnostní spektrometrie; (iii) účast na vývoji ochranných a dekontaminačních prostředků a hodnocení jejich účinnosti. Pracovníci odboru poskytují také podporu Integrovanému záchrannému systému a pro externí subjekty provádějí odborné zkoušky a vypracování expertiz, nebo organizují odborné výcviky a kurzy pro specialisty.

V rámci odboru biologické ochrany jsou soustředěny dvě laboratoře – Laboratoř biologického monitorování a ochranyLaboratoř pro sledování osob v extrémních podmínkách.

ico-lab-extrem-podminky-neaktivniico-lab-extrem-podminky-aktivni
ico-lab-bio-ochrana-neaktivniico-lab-bio-ochrana-aktivni

Kontakty

Odbor biologické ochrany
RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: drevinek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 247
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř biologického monitorování a ochrany
Mgr. Oldřich Kubíček, CSc.
vedoucí laboratoře
e-mail: kubicek@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 165
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
adresa detašovaného pracoviště: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno
Laboratoř pro sledování osob v extrémních podmínkách
Ing. Petr Smítka
vedoucí laboratoře
e-mail: smitka@sujchbo.cz
telefon: +420 318 620 740
Adresa: Žežická 226, 261 01 Příbram – Zdaboř

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde