Osobní dozimetrie

Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. zajišťuje provádění služeb osobní dozimetrie a určení efektivní dávky pracovníků za kalendářní rok na pracovištích zabývajících se těžbou, úpravou a zpracováním radioaktivních nerostů prostřednictvím osobních dozimetrů ALGADE a OD-88. Služby osobní dozimetrie zahrnují určení:

  • hloubkového dávkového ekvivalentu Hp(10)
  • příjmu latentní energie
  • příjmu směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/OEHO/26397/2015

Kontaktní osoba

Ing. Eliška Fialová
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde