Mimořádné události

Zajišťování bezpečnosti významných akcí a řešení mimořádných událostí

Technické vybavení, specifické know-how a odborná erudice specialistů SÚJCHBO, v.v.i. jsou využívány také při zajišťování bezpečnosti významných společenských, kulturních či sportovních akcí pořádaných v ČR, případně při řešení mimořádných událostí s výskytem nebezpečných CBRN látek.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde