Gamaspektrometrie

Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. nabízí kompletní služby v oblasti gamaspektrometrie. Polovodičová gamaspektrometrická analýza umožňuje detekci radionuklidů v rozmanité škále materiálů – vody, sedimenty, stavební materiály, biologické materiály aj., dle požadavků zákazníka.

Gamaspektrometrický rozbor je zajišťován za účelem měření dle § 95, 100 a 101 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/RCHK/1826/2011, SÚJB/OPZ/2256/2019

Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Kozlovská
e-mail: kozlovska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 217

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde