Testování ochranných prostředků proti chemickým látkám

Testování ochranných prostředků proti chemickým látkám

Laboratoř toxických látek a Laboratoř chemického monitorování a ochrany Odboru chemické ochrany SÚJCHBO, v.v.i. provádí:

 • testování a posuzování účinnosti individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před působením vysoce toxických chemických látek a BCHL, včetně testování materiálů určených pro jejich výrobu
 • Ing. Markéta Weisheitelová, e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 235
 • testování kompletů osobních ochranných prostředků (izolační/ochranný protichemický oděv, maska, rukavice) pro účely ověření kompatibility jednotlivých součástí/ochranné účinnosti celého kompletu;
  možnost testování odolnosti při vykonávání práce v ochranném kompletu v atmosféře reálné chemické látky
 • Ing. Markéta Weisheitelová, e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 235
 • testování ochranných dýchacích systémů (ochranné masky, kukly, dýchací přístroje autonomní) pomocí vysoce toxických a toxických chemických látek
 • Ing. Markéta Weisheitelová, e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 235
 • měření těsnosti ochranných prostředků dýchání proti aerosolu a prachovým částicím
 • Ing. Lukáš Králík, e-mail: kralik@sujchbo.cz, tel.: +420 517 546 133
 • hodnocení sorpční kapacity filtrů dýchacích ochranných masek nebo jiných zařízení sloužících k záchytu chemických škodlivin
 • Ing. Markéta Weisheitelová, e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz, tel.: +420 318 600 235

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde