Laboratoř chemického monitorování a ochrany

LCHMO je odloučeným pracovištěm Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v Brně. Jeho činnost je zaměřena na výzkumné a laboratorní aktivity vyžadující nakládání s méně toxickými látkami, popř. jejich netoxickými náhradami pro studium, výzkum a vývoj prostředků individuální a kolektivní ochrany před nebezpečnými chemickými látkami.

LCHMO je zapojena do řešení projektů národního bezpečnostního výzkumu na základě požadavků orgánů státní správy. Rovněž spolupracuje se zahraničními výzkumnými institucemi na řešení CBRN projektů v rámci mezinárodní spolupráce podporované EU. Pracovníci LCHMO jsou součástí národních a mezinárodních panelů řešících strategie ochrany před nebezpečnými CBRN látkami.

LCHMO se v rámci výzkumných projektů bezpečnostního výzkumu zaměřuje především na transfer a uplatnění nových poznatků základního výzkumu do aplikací využívajících nových typů sorbentů, nových ochranných materiálů vč. nanomateriálů, nových dekontaminačních procesů. Součástí aplikovaného výzkumu je i vývoj detekcí chemických látek na bázi specifických barevných reakcí.

LCHMO na úrovni ČR spolupracuje s dalšími významnými výzkumnými institucemi, které se touto problematikou zabývají. Z akademické sféry lze uvést ÚJEP Ústí n. Labem, VŠCHT Praha, ÚACH AV ČR, TUL Liberec, VŠB Ostrava, ČVUT Praha. Z privátní sféry jsou významnými spolupracujícími subjekty např. firma Dekonta a.s. a Oritest s.r.o.

Nedílnou součástí odborných aktivit LCHMO je její zapojení do příprav a realizací vzdělávacích a výcvikových programů a kurzů. LCHMO stála u zrodu pořádání konference s CBRN tématikou HAZMAT Protect.

V rámci Centrální laboratoře SÚJCHBO, v.v.i. akreditované ČIA má LCHMO zavedeny metodiky na zkoušení odolnosti materiálů proti pronikání nebezpečných chemických látek, zkoušení sorpční kapacity sorbentů pro záchyt chemických látek a zkoušení těsnosti prostředků pro ochranu dýchacích cest.

Seznam metodik nabízených laboratoří chemického monitorování a ochrany

Kontakty

Odbor chemické ochrany
Ing. Martin Urban
vedoucí odboru
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř toxických látek
Ing. Markéta Weisheitelová
vedoucí laboratoře
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř chemického monitorování a ochrany
Ing. Lukáš Králík
vedoucí laboratoře
e-mail: kralik@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 133
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde