Zapojení v Integrovaném záchranném systému

SÚJCHBO, v.v.i. je začleněn mezi ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a SÚJCHBO, v.v.i. Poskytnutí odborné pomoci ze strany SÚJCHBO, v.v.i. zahrnuje řadu činností, od poradenství a konzultací až po účast specialistů či mobilních analytických skupin na operacích IZS.

Cvičení se složkami IZS v pražském metru

Identifikace nálezů s obsahem neznámých, potenciálně nebezpečných látek

SÚJCHBO, v.v.i. zajišťuje pro celé území ČR úlohu odborného pracoviště, které je trvale připraveno provést rychlou identifikaci nálezů obsahujících potenciálně nebezpečných látek, a potvrdit tak či vyloučit přítomnost nebezpečných chemických sloučenin, radioaktivních látek, nebo vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů.

Tuto unikátní schopnost odborných pracovišť SÚJCHBO, v.v.i. využívají základní složky IZS nejčastěji při nálezech podezřelých předmětů nebo potenciálně nebezpečných látek na významných anebo vysoce exponovaných místech, případně při prověřování zajištěných poštovních zásilek adresovaných významným osobnostem, státním orgánům a institucím.

Specialisté SÚJCHBO, v.v.i. mohou výše uvedené činnosti vykonávat nejen ve stacionárních laboratořích, ale s využitím mobilních analytických laboratoří také na místě samotného nálezu .

Na pracovišti SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné u Příbrami je k dispozici také heliport, umožňující rychlý letecký transport nálezů do ústavu, případně dopravu expertů a příslušného přístrojového vybavení na místo mimořádné události.

Příklad nálezu s neznámým obsahem


Dekontaminace nálezu s neznámým obsahem

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde