Zapojení do IZS

SÚJCHBO, v. v. i. je začleněn do ostatních složek Integrovaného záchranného systému ČR na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a SÚJCHBO, v.v.i. Poskytnutí pomoci odborných pracovníků SÚJCHBO, v. v. i., dle této „Dohody“ je v rozsahu od podání informací až po účast na záchranných operacích, vč. mezinárodních akcí.

Obr. Cvičení se složkami IZS v metru

Identifikace obsahu neznámých podezřelých látek, předmětů a zásilek nalezených na území ČR

Po událostech 11. září 2001 a následném rozesílání tzv. „antraxových zásilek“ v USA vyvstala i v České republice potřeba pracoviště, které by bylo schopno provést rychlou identifikaci obsahu nálezů různých podezřelých látek, předmětů, zásilek a pod. zejména z hlediska přítomnosti radioaktivních látek, vysoce nebezpečných chemických látek a vysoce rizikových biologických látek.

Nejčastěji je tato služba využívána složkami IZS při nálezech předmětů podezřelých z obsahu takových látek na významných a z hlediska výskytu velkého množství lidí exponovaných místech nebo při zaslání podezřelých zásilek různým význačným osobnostem, orgánům a institucím.

SÚJCHBO, v. v. i. poskytuje tuto službu nejen ve svých stacionárních laboratořích, ale je schopen provést identifikaci i na místě nálezu, s pomocí příslušným způsobem vybavených mobilních laboratoří. Např. bylo této služby využíváno při nálezech nelegálních skladů chemikálií a pod.

Na centrálním pracovišti v Kamenné je k dispozici i heliport pro možnost leteckého transportu zásilek do Ústavu, event. pro dopravu expertů, vč. příslušného přístrojového vybavení, na místo mimořádné události.


Obr. Dekontaminace nálezu s neznámým obsahem

 

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde