Zapojení v Integrovaném záchranném systému

SÚJCHBO, v.v.i. je začleněn mezi ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a SÚJCHBO, v.v.i. Poskytnutí odborné pomoci ze strany SÚJCHBO, v.v.i. zahrnuje řadu činností, od poradenské a konzultační činnosti až po účast specialistů či mobilních analytických skupin na záchranných operacích IZS.

Cvičení se složkami IZS v pražském metru

Identifikace nálezů s obsahem neznámých, potenciálně nebezpečných látek

SÚJCHBO, v.v.i. zajišťuje v rámci ČR úlohu pracoviště, které je trvale připraveno provést rychlou identifikaci obsahu nálezů s obsahem potenciálně nebezpečných látek, a to z hlediska možné přítomnosti radioaktivních látek, vysoce nebezpečných chemických látek či vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů.

Tuto jedinečnou schopnost odborných pracovišť SÚJCHBO, v.v.i. využívají základní složky IZS nejčastěji při nálezech podezřelých předmětů/látek na významných nebo vysoce exponovaných místech v rámci celé ČR, případně při takovém podezření u zajištěných poštovních zásilek, adresovaným význačným osobnostem, státním orgánům a institucím.

Specialisté SÚJCHBO, v.v.i. mohou tuto činnost vykonávat nejen ve stacionárních laboratořích, ale také přímo na místě nálezu s využitím mobilních analytických laboratoří.

Na pracovišti SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné u Příbrami je k dispozici také heliport, umožňující rychlý letecký transport nálezů do ústavu, případně dopravu expertů a příslušného přístrojového vybavení na místo mimořádné události.

Příklad nálezu s neznámým obsahem


Dekontaminace nálezu s neznámým obsahem

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde