Základy ochrany při styku s B-agens

Určení: pro Zdravotnickou záchrannou službu
Délka kurzu: 1 den
Místo konání: areál SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné
Poskytovatel: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Nabídka zaměření kurzu

Teoretická část:

Ochrana před biologickými agens

  • rozdělení, rizikové skupiny a specifika biologických agens
  • možnosti měření nebo záchytu B-agens
  • základy ochrany proti B-agens
  • druhy a způsoby použití OOPP
Praktický výcvik
  • praktický nácvik použití vlastních a prezentovaných OOPP
  • osobní dekontaminace

Rozšířené možnosti kurzu dle požadavků zákazníka

Délka kurzu: 1 den
Místo konání: areál SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné

Nabídka zaměření:

K vyhodnocení se používá chlor-reagující tkanina (podvlekové/spodní prádlo) reagující se simulovanou atmosférou chloru. V případě styku chloru s tkaninou dojde ke zbarvení materiálu. *

Cena: za 1 účastníka 2.000,- Kč bez DPH
(min. počet je vždy v páru, tj. test lze provádět vždy jen pro dvě osoby současně)
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Weisheitelová
Kontaktní e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz

* nabídka platí pro neakreditovanou zkoušku, s vizuálním vyhodnocením (bez kvantifikace)

Délka kurzu: 1 den
Místo konání: Laboratoř pro sledování osob v extrémních podmínkách (Příbram)

Nabídka zaměření:

Testování osob v různých mikroklimatických podmínkách

Testováním lze ověřit fyzickou zdatnost a celkovou zdravotní způsobilost pro výkon práce v různých klimatických podmínkách. Testujeme i výkonnost v ochranných oděvech a prostředcích, vč. testů jejich snášenlivosti při nošení. Testy jsou prováděny pod lékařským dohledem.

Stanovení pracovně tepelné zátěže

V klimatické komoře je možno provádět stanovení pracovně tepelné zátěže pracovníků s využitím možnosti nastavení požadovaných mikroklimatických podmínek i požadované zátěže.

Zkouška spočívá ve sledování a zaznamenávání fyziologických veličin u osob při různé zátěži v různých klimatických podmínkách. A to jak v laboratorních, tak i v reálných podmínkách.

Testování v laboratorních podmínkách se provádí v Klimatické komoře, umožňující nastavení:

  • teploty vzduchu v rozmezí -35 °C až 60 °C s přesností na 2 °C
  • relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 20 až 100 %
  • rychlosti proudění vzduchu v rozmezí 0 až 3,5 m.s-1.
  • druhy a způsoby použití OOPP

Při laboratorních testech se zátěž simuluje pomocí pásového ergometru, popř. jiným způsobem zátěže – chůze na místě, cviky s činkami, vystupování na schůdky (používá se za předpokladu, že nelze použít pásový ergometr – měření v teplotách pod bodem mrazu, nebo dle požadavku zadavatele).

Po vyhodnocení testů lze stanovit schopnost testované osoby pracovat za daných klimatických podmínek.

Cena: za 1 účastníka 1.500,- Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Weisheitelová
Kontaktní e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz

Délka kurzu: 1 den
Místo konání: areál SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné

Nabídka zaměření:

Transport pacienta z patrové budovy za použití vlastních nebo zapůjčených transportních prostředků. Kvalita manipulace, dekontaminace atd. bude na konci řetězce činností kvantitativně vyhodnocena v temné komoře za použití UV světla.

Cena: za 1 účastníka 1.500,- Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Weisheitelová
Kontaktní e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz

Pro bližší informace o možnostech přizpůsobení kurzu nás prosím kontaktujte.

Ceny kurzu

Cena kurzu
Cena za 1 účastníka (v případě 11 a více účastníků) 2.100 Kč bez DPH
Cena za 1 účastníka (v případě do 10 účastníků) 2.500 Kč bez DPH

V ceně je zahrnuto ubytování a stravování.

Kontaktní osoba

Ing. Markéta Weisheitelová, Ph.D.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde