Monitorování pracovišť III. a IV. kategorie

Laboratoře Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. zajišťují kompletní služby v oblasti monitorování pracovišť III. nebo IV. kategorie, výpustí z těchto pracovišť, jejich okolí, okolí úložiště radioaktivního odpadu, odvalu, odkaliště, nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu.

Měření se v závislosti na typu pracoviště skládá z jednorázových odběrů vzduchu a měření OAR a EOAR, měření aktivity dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady v polétavém prachu, radiochemický rozbor vod aj. materiálů, gamaspektrometrický rozbor, měření dávkového příkonu záření gama (pochůzky, bezpilotní létací prostředek) a tvorba map rozložení dávkového příkonu v prostoru aj. dle požadavků zákazníka.

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/RCKA/2041/2019

Kontaktní osoby

Ing. Josef Vošahlík
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde