Velkoobjemové zkušebnictví

Pracoviště velkoobjemového zkušebnictví je zaměřeno zejména na provádění experimentálních prací v oblasti nebezpečných CBRN látek postupy a technikami, jež jsou blízké skutečným podmínkám. Pracoviště splňuje všechna kritéria pro bezpečnou práci a nakládání s rizikovými a vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny kategorie BSL-3 a pro práci s vysoce toxickými chemickými látkami, včetně bojových chemických látek. Na pracovišti je rovněž povoleno nakládání s krátkodobými otevřenými zdroji ionizujícího záření. Pracoviště umožňuje také realizaci praktických výcviků pro specialisty v rámci školení v oblastech souvisejících s nakládáním s nebezpečnými CBRN látkami.

Pracoviště se skládá z hermeticky uzavřené haly o objemu 4500 m3 a tří modulárních laboratoří (objem: 60, 80 a 120 m3) umístěných uvnitř. Modulární laboratoře jsou variabilně modifikovatelné pro případné vytvoření větších experimentálních celků a jsou vybaveny autonomními filtro-ventilačními jednotkami. Uvedené dispozice umožňují na pracovišti provádět experimenty a testování s rozměrnými systémy. Pracoviště je vybaveno specifickým technologickým a hygienickým zázemím určeným pro pracovníky provádějící vlastní experimentální činnosti, prostory pro operátory, popř. cvičící (např. hygienické smyčky, sociální zařízení, šatny, přednášková místnost).

Kontakty

Velkoobjemové zkušebnictví
Mgr. Michal Dymák
e-mail: dymak@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 400
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde