Velkoobjemové zkušebnictví

Pracoviště velkoobjemového zkušebnictví umožňuje provádět různorodé experimenty v chemickém, biologickém a radiologickém oboru v širším než laboratorním měřítku s cílem přiblížit se co nejvíce reálným podmínkám. Je možné zde uspořádat i cvičení či školení v oblastech souvisejících s nakládáním s CBRN látkami. Experimentální část pracoviště splňuje přísná kritéria pro bezpečnost a je tak umožněno nakládání jak s rizikovými a vysoce rizikovými biologickými agens (BSL 3), tak i s nebezpečnými a vysoce nebezpečnými chemickými látkami. Ve zkušebním prostoru je rovněž povoleno nakládání s krátkodobými otevřenými zdroji ionizujícího záření.

Pracoviště se skládá z plynotěsné haly samotné (4500 m3) a tří modulárních mobilních laboratoří (60, 80 a 120 m3) zde umístěných. Modulární laboratoře vybavené vlastními ventilačními jednotkami je možné variabilně skládat do větších funkčních celků nebo je využívat samostatně v hale i mimo ni. Prostorové dispozice umožňují jak v hale, tak i v laboratořích provádět testy na rozměrných předmětech např. až do velikosti dodávkového automobilu. Pracoviště je dále vybaveno zázemím zahrnujícím prostory určené pro pracovníky provádějící testování a obsluhu haly (šatny, přednášková místnost, sociální zařízení), hygienickou vstupní a výstupní smyčku, která spojuje zázemí s experimentálním prostorem a technickým zázemím obsahujícím technologie nutné pro provoz pracoviště.

Kontakty

Velkoobjemové zkušebnictví
Mgr. Michal Dymák
e-mail: dymak@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 400
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde