Laboratoř pro měření radonu

Laboratoř pro měření radonu (LMR) je složkou odboru jaderné ochrany. LMR má za úkol provádět měření přírodních radionuklidů pro obyvatele i organizace za účelem plnění požadavků zákona č. 263/2016, Sb. (Atomový zákon) a souvisejících vyhlášek SÚJB, případně další měření. K této činnosti má laboratoř povolení SÚJB a pracovníci jsou držiteli osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro vykonávanou činnost. Laboratoř je akreditována ČIA, o.p.s.

LMR provádí terénní a laboratorní expertízy v oblasti zajištění radiační ochrany dle Atomového zákona a vyhlášky č. 422/2016, Sb.:

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde