SÚJCHBO, v.v.i.

Laboratorní diagnostika COVID-19

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (dále také Ústav) je veřejná výzkumná instituce zřízená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na základě zákona č. 341/2005 Sb., za účelem provádění výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek (CBRN látek) a pro zabezpečení technické a analytické podpory dozorové a inspekční činnosti SÚJB v radiační ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní.

Ústav na vyžádání podporuje činnost státních orgánů a institucí, organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků; poskytuje také odbornou pomoc základním složkám Integrovaného záchranného systému při řešení situací s možným závažným ohrožením obyvatel nebo životního prostředí České republiky.

Ústav dále zajišťuje pro externí subjekty ze státního i privátní sektoru, tuzemské i zahraniční, (i) analýzy a odborné expertizy; (ii) testování, ověřování a hodnocení detekčních systémů, prostředků osobní i kolektivní ochrany, dekontaminačních systémů a dekontaminantů; (iii) školící a výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj schopností specialistů v problematice CBRN látek.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci? Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde