Akreditace

Centrální laboratoř SÚJCHBO, v.v.i. se skládá ze sedmi dílčích laboratoří a je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále ČIA, o.p.s.) pod č. 1127. Celkem je na těchto pracovištích akreditováno 70 metodik.

Osvědčení o akreditaci Centrální laboratoře

Další laboratoří SÚJCHBO, v.v.i., která je akreditována ČIA, o.p.s., je Kalibrační laboratoř provádějící ověřování přístrojů užívaných pro měření objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu ve vzduchu.

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde