Akreditace

Centrální laboratoř SÚJCHBO složená ze sedmi dílčích laboratoří, je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále ČIA, o.p.s.) pod č.  1127. Celkem je na těchto pracovištích akreditováno 70 metodik.

Osvědčení o akreditaci Centrální laboratoře

Další laboratoří SÚJCHBO, v.v.i., která je akreditována ČIA, o.p.s., je Kalibrační laboratoř provádějící ověřování přístrojů užívaných na měření objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu ve vzduchu.

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde