Historie ústavu

Historie – přehled organizačních změn

29. 6. 1960

zřízen Ústav pro hygienu práce a prevenci chorob z povolání při těžbě a úpravě radioaktivních surovin, jako složka hygienické služby začleněná v ZÚNZ Jáchymovských dolů

1965

Ústav se stěhuje z Jáchymova na Kamennou u Příbrami; současně se mění název na Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu

1. 1. 1992

transformace na samostatnou rozpočtovou organizaci zřizovanou ministerstvem zdravotnictví

1. 7. 1995

sloučení s Centrem medicíny katastrof Opava; současně změna názvu na Ústav pro expertizy a řešení mimořádných situací, právního nástupce obou předchůdců, zřízený ministerstvem zdravotnictví jako samostatná příspěvková organizace

1. 1. 2000

delimitace a transformace Ústavu na Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany se sídlem v Příbrami – Kamenné

1.1.2007

transformace Ústavu na Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, veřejná výzkumná instituce, zřízená dle zákona č. 341/2005, Sb.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde