Radiologický rozbor pitných vod

Dle §100 zákona č. 263/2016 Sb., pitná voda nesmí být dodávána pro veřejnou potřebu a balená voda nesmí být dodávána na trh v ČR pokud objemová aktivita radonu překročí nejvyšší přípustnou hodnotu, nebo obsah přírodních radionuklidů překročí referenční úroveň.

Laboratoře Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. provádí radiologický rozbor pitných vod dle Doporučení SÚJB, Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a v balené vodě (SÚJB 2017), a to:

  • stanovení celkové objemové aktivity alfa
  • stanovení celkové objemové aktivity beta
  • stanovení uranu
  • stanovení radia
  • stanovení radonu
  • kompletní gamaspektrometrie
  • další doplňující rozbor, stanovení Indikativní dávky

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/RCHK/1826/2011

Kontaktní osoby

Jaroslava Buštová
e-mail: bustova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 215
Mgr. Michaela Kozlovská
e-mail: kozlovska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 217

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde