Autorizace

Na SÚJCHBO, v. v. i., působí Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel okamžitých hodnot a týdenních průměrů objemové aktivity radonu a měřidel okamžitých hodnot a týdenních průměrů ekvivalentní objemové aktivity radonu. Toto středisko je autorizováno rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – úřední značka K, evidenční číslo 113.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde