Projekty

Laboratoře odboru chemické ochrany jsou zapojeny do řešení následujících projektů:

Další řešitelé: Technická univerzita Liberec
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D.

Cíl projektu

Vývoj a zhotovení funkčního vzorku kompozitní semipermeabilní textilie, využitelné k bezpečné ochraně osob před následky zneužití CBRN látek, při manipulaci s toxickými chemickými látkami, biologickými látkami a v radiologii.

Další řešitelé:
Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2021
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Tomáš Dropa

Cíl projektu

Cílem projektu je tvořit soubor certifikovaných metodik zaměřených na detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových biologických agens; odběr a screeningovou identifikaci vybraných vysoce toxických chemických sloučenin; dále certifikovaných metodik pro sledování fyziologických parametrů člověka a hodnocení ergonomie ochranných prostředků; dekontaminaci materiálového a technického vybavení specialistů a souboru certifikovaných metodik pro dekontaminaci radioaktivního zamoření prostoru a stanovení úrovně kontaminace.

Doba řešení: 1.8.2018 – 31.7.2021
Další řešitelé: 
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Markéta Weisheitelová

Cíl projektu

Vypracování a verifikace metod komplexní degradace toxických chemických sloučenin po zpracování nálezů. Vypracování a verifikace metod komplexní degradace nebezpečných biologických agens a toxinů po zpracování nálezů.

Koordinátor projektu: Univerzita Palackého, Olomouc
Další řešitelé:  —
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

V České republice neexistuje certifikovaná metodika popisující a určující postup dekontaminace zraněných osob za použití biologických, chemických a radiačních kontaminantů. Cílem projektu je navržení dvou certifikovaných metodik, postupů, technických a materiálních doporučení jak pro jednotky HZS, tak zejména pro ZZS. A to tak, aby se zasahující cítili v místě zásahu bezpečně a nemuseli dle platné legislativy zásah odmítnout. Certifikované metodiky budou zaváděny v oblasti problematiky efektivní dekontaminace v přednemocniční i nemocniční neodkladné péče.

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.12.2019
Řešitel: DEKONTA, a.s.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminací dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie či přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými nemocemi.

Hlavní cíl:

Vypracování standardního operačního postupu (SOP) dekontaminačních prací pro pražské metro a certifikované metodiky zobecněné pro kritickou dopravní infrastrukturu. Popsán bude postup dekontaminace prostor tunelů, nástupišť a vlastních vozů. Druhá část SOP bude zaměřena na ověření účinné dekontaminace s popisem vzorkování a stanovení ověření její efektivity.

Vedlejší cíl:

Konstrukce 3 různých prototypů zařízení určených k dekontaminaci dopravní infrastruktury.

Doba řešení:1.1.2017 – 31.12.2019
Řešitel: ORITEST, spol. s r.o.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Lukáš Králík

Cíl projektu

Cílem projektu je průmyslový výzkum analytických metod a pokročilých materiálů, který umožní navrhnout, vyvinout a poté i v průmyslovém měřítku vyrobit nové typy detekčních pásek ke zjišťování kapalného aerosolu bojových chemických látek a dalších toxických sloučenin významných z hlediska ochrany vojsk a obyvatelstva.

Doba řešení: 1.1.2018 – 30.6.2020
Řešitel: ORITEST, spol. s r.o.
Spoluřešitel: SÚJCHBO, v.v.i.
Odp. řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Vývoj prototypu ručního detekčního přístroje založeného na principu pohyblivosti iontů pro rychlou detekci chemických látek v atmosféře, s flexibilně volitelnou a editovatelnou knihovnou podle potřeb uživatele.

Vývoj zařízení s novými/modifikovanými vlastnostmi:

  • Maximální citlivost, dosažitelná za současného stavu poznání
  • Nepřítomnost zdroje ionizujícího záření, případně použití zdroje pod limit pro speciální kontrolu a zacházení
  • Dlouhá životnost baterie detekčního zařízení
  • Vysoká odolnost detekčního zařízení pro práci v terénu

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde