Měření obsahu radionuklidu v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště

Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity Odboru jaderné ochrany SÚJCHBO, v.v.i. zajišťuje kompletní služby v oblasti měření na pracovištích stanovených v § 93 zákona č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění podmínek uvolňování radioaktivních látek z pracoviště dle § 95 zákona 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Služba zahrnuje kompletní radiochemický a gama-spektrometrický rozbor látky uvolňované z pracoviště, včetně hodnocení.

Povolení SÚJB pro činnost: SÚJB/OPZ/2256/2019

Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Kozlovská
e-mail: kozlovska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 217

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde