Autorizované metrologické středisko

SÚJCHBO, v.v.i. provozuje Autorizované metrologické středisko (AMS), které v rámci České republiky zajišťuje metrologickou návaznost měřidel pro měření objemové aktivity radonu (OAR) a ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR). AMS je autorizováno ÚNMZ, akreditováno ČIA dle standardu ČSN EN/IEC 17025:2005 a certifikováno Lloyd´s dle standardů ČSN EN ISO 9001 (systém managementu kvality), ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (systém managementu bezpečnosti práce).

AMS zajišťuje ověřování měřidel okamžitých hodnot OAR a EOAR; měřidel pracujících v krokovém, nebo intervalovém režimu; kontinuálních, či pseudokontinuálních měřidel; měřidel měřících krátkodobý, či dlouhodobý průměr OAR a krátkodobý průměr EOAR.

AMS se pravidelně zúčastňuje metrologického navázání na zahraniční organizace (v minulosti NRPB Chilton, či PTB Braunschweig, v současné době BfS Berlín). Odchylka AMS od BfS Berlín činila při posledním navázání v roce 2017 -4 % (scintilační komory NY + analyzátor NP-420L), -2 % (scintilační komory NY + analyzátor FASA) a -1 % (AlphaGuard).

SÚJCHBO, v.v.i. provozuje vedle AMS také Kalibrační laboratoř (KL) akreditovanou ČIA, v rámci které již úzce spolupracoval s předními zahraničními organizacemi (např. PTB Braunschweig, BfS Berlín, NIRS Chiba, NRPB Chilton, VNIIFTRI Mendeleyevo Moscow, Universiteit Gent Belgium, NPL Teddington, SMÚ Bratislava a další). V rámci KL se SÚJCHBO v.v.i. zúčastnil řady mezinárodních porovnávacích měření a projektů (např. Badgastein – Rakousko 1991; Příbram – Česká republika 1997; US mine and EPA laboratory 1998; projekt EUROMET 2006; v současnosti projekt MetroRADON).

Činnost AMS je součástí snahy o udržení a zlepšení kvality radiační ochrany v ČR, zejména v oblasti snižování OAR v interiérech, jehož průměr je mnohem vyšší, než celosvětový průměr. V rámci těchto aktivit SÚJCHBO, v.v.i. úzce spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

V rámci naší nabídky služeb si můžete objednat ověření přístrojů.

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde