Laboratoř toxických látek

V laboratoři toxických látek (LTL) lze testovat účinnost prostředků individuální ochrany proti nebezpečným a vysoce nebezpečným chemickým látkám. Portfolio zkoušek obsahuje metody ke komplexnímu testování odolnosti ochranného kompletu (tj. rukavice, boty, ochranná maska a oblek) nebo k testování vlastností jeho jednotlivých ochranných částí (sorpční kapacita filtru, permeace a desorpce kapalných/plynných toxických látek z materiálu atd.). Součástí pracoviště je speciální laboratoř pro provádění rizikových prací s chemickými látkami – toxikologická komora. K experimentům v toxikologické komoře je běžně používán např. manekýn (model člověka umožňující simulaci pohybů jako chůze, dřepy různou rychlostí, dýchání) nebo smartman (hermetický box s bustou člověka sloužící k testování ochranných dýchacích systémů). K testům dílčích částí ochranných prostředků slouží speciální aparatury vyvinuté v laboratořích SÚJCHBO, v.v.i.

Portfolio zkoušek toxikologických laboratoří SÚJCHBO, v.v.i. nabízí praxí ověřené postupy k hodnocení charakteristických vlastností izolačních a filtračních materiálů používaných k výrobě osobních ochranných pracovních pomůcek i kompletů OOPP a PIO. Pracoviště disponuje možnostmi testování v reálných podmínkách prostřednictvím běžných průmyslových škodlivin, bojových chemických látek nebo jejich simulantů.

Pracoviště LTL je vybaveno stacionárními laboratořemi, toxikologickou komorou a také mobilní analytickou laboratoří umožňující monitorování chemických látek, odběr vzorků a on-site analýzu. Ve spolupráci s Velkoobjemovým zkušebnictvím lze realizovat i experimenty ve větším než laboratorním měřítku. Pracoviště LTL dále disponuje zařízením umožňujícím bezpečnou manipulaci s tlakovými lahvemi s neznámým obsahem, vč. analýzy tohoto obsahu a možnosti jeho následného zneškodnění nebo snížení jeho toxicity.

Na základě mnohaletých zkušeností mohou laboratoře nabídnout přesnost a spolehlivost rutinně prováděných analýz deklarované certifikovanými (ČSN EN ISO 9001) nebo akreditovanými (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) postupy. Zároveň poskytují maximální flexibilitu při realizaci specifických požadavků tuzemských i zahraničních zákazníků.

Seznam metodik nabízených laboratoří toxických látek

Kontakty

Odbor chemické ochrany
Ing. Martin Urban
vedoucí odboru
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř toxických látek
Ing. Markéta Weisheitelová
vedoucí laboratoře
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř chemického monitorování a ochrany
Ing. Lukáš Králík
vedoucí laboratoře
e-mail: kralik@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 133
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde