Kontakty

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.

Právní forma:veřejná výzkumná instituce
Zřizovatel:Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Registrace:Rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ČR (viz http://rvvi.msmt.cz)
IČ:70565813
DIČ:CZ70565813
  
GPS souřadnice:49.6269222N, 13.9968250E
ID datové schránky:kwk37xi
Vizitka vCard:otevřít

Vedení ústavu

Kontakty

Vedení ústavu
Ing. Tomáš Dropa
ředitel ústavu
e-mail: dropa@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 225
RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.
náměstek pro výzkum a vývoj
e-mail: drevinek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 247
Ing. Markéta Weisheitelová
náměstkyně pro další a jinou činnost
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
Ing. Alena Neklová
náměstkyně pro ekonomiku a správu
e-mail: neklova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 221
MUDr. Stanislav Brádka, Ph.D.
bezpečnostní ředitel
e-mail: bradka@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 230
Odbor jaderné ochrany

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Odbor biologické ochrany

Kontakty

Odbor biologické ochrany
RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: drevinek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 247
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř biologického monitorování a ochrany
Mgr. Oldřich Kubíček, CSc.
vedoucí laboratoře
e-mail: kubicek@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 165
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
adresa detašovaného pracoviště: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno
Laboratoř pro sledování osob v extrémních podmínkách
Ing. Petr Smítka
vedoucí laboratoře
e-mail: smitka@sujchbo.cz
telefon: +420 318 620 740
adresa: Žežická 226, 261 01 Příbram – Zdaboř
Odbor chemické ochrany

Kontakty

Odbor chemické ochrany
Ing. Martin Urban
vedoucí odboru
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř toxických látek
Ing. Markéta Weisheitelová
vedoucí laboratoře
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř chemického monitorování a ochrany
Ing. Lukáš Králík
vedoucí laboratoře
e-mail: kralik@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 133
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno
Velkoobjemové zkušebnictví

Kontakty

Velkoobjemové zkušebnictví
Mgr. Michal Dymák
e-mail: dymak@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 400
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Samostatné oddělení podpory dozoru

Kontakty

Samostatné oddělení podpory dozoru – pracoviště Kamenná
Mgr. Eva Šimáčková
vedoucí oddělení
e-mail: simackova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 266
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Samostatné oddělení podpory dozoru – pracoviště Dolní Rožínka
Mgr. Eva Šimáčková
vedoucí oddělení

e-mail: sujchbo@sujchbo.cz
telefon: +420 566 567 233
Dolní Rožínka 86, 592 51 Dolní Rožínka