Sledování osob v různých klimatických podmínkách

Sledování osob v různých klimatických podmínkách

Délka kurzu: 1 den
Místo konání: areál SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné
Poskytovatel: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Nabídka zaměření kurzu

Testování osob v různých mikroklimatických podmínkách:

Testováním lze ověřit fyzickou zdatnost a celkovou zdravotní způsobilost pro výkon práce v různých klimatických podmínkách. Testujeme i výkonnost v ochranných oděvech a prostředcích, vč. testů jejich snášenlivosti při nošení. Testy jsou prováděny pod lékařským dohledem.

Stanovení pracovně tepelné zátěže

V klimatické komoře je možno provádět stanovení pracovně tepelné zátěže pracovníků s využitím možnosti nastavení požadovaných mikroklimatických podmínek i požadované zátěže.

Zkouška spočívá ve sledování a zaznamenávání fyziologických veličin u osob při různé zátěži v různých klimatických podmínkách. A to jak v laboratorních, tak i v reálných podmínkách.

Testování v laboratorních podmínkách se provádí v Klimatické komoře, umožňující nastavení:

  • teploty vzduchu v rozmezí -35 °C až 55 °C s přesností na 2 °C
  • relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 20 až 100 %
  • rychlosti proudění vzduchu v rozmezí 0 až 3,5 m.s-1.
  • druhy a způsoby použití OOPP

Při laboratorních testech se zátěž simuluje pomocí pásového ergometru, popř. jiným způsobem zátěže – chůze na místě, cviky s činkami, vystupování na schůdky (používá se za předpokladu, že nelze použít pásový ergometr – měření v teplotách pod bodem mrazu, nebo dle požadavku zadavatele).

Po vyhodnocení testů lze stanovit schopnost testované osoby pracovat za daných klimatických podmínek.

Ceny kurzu

Cena: za 1 účastníka 1.500 Kč bez DPH

Kontaktní osoba

Ing. Markéta Weisheitelová, Ph.D.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde