Kurz pro pracovníky s IZ

SÚJCHBO, v.v.i. je držitelem povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků – soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti a při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu.

Celkový rozsah kurzu je 27 hodin, přičemž 20 hodin je věnováno teoretické výuce, 4 hodiny praktické výuce, 1 hodina diskusi a konzultacím. Poslední 2 hodiny probíhají závěrečné testy, jejich vyhodnocení a případně individuální rozbor chyb s vedoucím kurzu/lektorem. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník Potvrzení o absolvování odborné přípravy.

Kontaktní osoba

Ing. Markéta Weisheitelová, Ph.D.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde