Kurz pro pracovníky s IZ

SÚJCHBO, v.v.i. je držitelem povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků – soustavný dohled při nakládání s produkty hornické činnosti a při používání ZIZ na pracovišti III. kategorie, kde se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu.

Celkový rozsah kurzu je 27 hodin  – 20 hodin je věnováno teoretické výuce, 4 hodiny praktické výuce, 1 hodina diskusi a konzultacím a 2 hodiny závěrečným testům, jejich vyhodnocení a individuálnímu rozboru chyb, který provádí vedoucí kurzu s jednotlivými frekventanty. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník Potvrzení o absolvování odborné přípravy.

Kontaktní osoba

Ing. Martin Urban
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde