Mikrobiologický rozbor vody

Laboratoř biologického monitorování a ochrany nabízí následující analýzy vod:

Analýza odpadní vody z domácích/malých ČOV

Stanovení dle: Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.: Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Pro koho je určeno:

  • pro vlastníky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci
  • pro vlastníky staveb poskytujících ubytovací služby

Stanovované parametry:

Escherichia coli
Enterokoky

Analýza jakosti vody:

  • v přírodních koupalištích
  • v nádržích ke koupání s přírodním způsobem čištění vody
  • v umělých koupalištích

Odběry vzorků dle norem:

Stanovení dle: Vyhlášky č. 238/2011 Sb.: Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Stanovované parametry:

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
intestinální enterokoky
Staphylococcus aureus
počet kolonií při 36°C
Legionella spp.

 

Stanovení dle: Vyhlášky č. 252/2004 Sb.: Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Stanovované parametry:

Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
intestinální enterokoky
koliformní bakterie
počet kolonií při 36°C
Legionella spp.
počet kolonií při 22°C
Clostridium perfringens
Staphylococcus aureus

 

Analýza:

  • povrchové vody pro účely úpravy na pitnou vodu
  • přípustného znečištění průmyslových odpadních vod před vypuštěním do kanalizace

Stanovení dle: Vyhláška č. 428/2001 Sb.- Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Stanovované parametry:

Escherichia coli
intestinální enterokoky
koliformní bakterie

Kontaktní osoba

RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.
e-mail: drevinek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 247

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde