Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení

V SÚJCHBO, v. v. i. je zaveden Integrovaný systém řízení zahrnující normy:

  • ČSN EN ISO 9001:2015 (Systémy managementu kvality),
  • ČSN EN ISO 14001:2015 (Systémy environmentálního managementu),
  • ČSN OHSAS 45001:2018 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Všechny tyto systémy byly certifikovány nezávislým orgánem – Lloyd´s Register Quality Assurance.

SÚJCHBO, v. v. i., má certifikován procesy v oblasti „Výzkum, vývoj, expertizní činnost“, včetně komplexních návrhů systémů ochrany člověka v prvcích kritické infrastruktury, velkoobjemové zkušebnictví, vzdělávání a výcvik v oblasti ochrany před chemickými, biologickými, radioaktivními, nukleárními a explozivními látkami. Fyziologické zkoušky a testování osob v ochranných prostředcích za extrémních podmínek. Související činnosti v rámci areálu a odloučených pracovišť.“ Veřejný závazek k plnění kritérií výše zmíněných norem Ústavu je uveden v Politice jakosti.

Certifikát vydaný Lloyd´s Register Quality Assurance

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde