Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení

SÚJCHBO, v.v.i. má zaveden Integrovaný systém řízení podle těchto norem:

  • ČSN EN ISO 9001:2015, Systémy managementu kvality
  • ČSN EN ISO 14001:2015, Systémy environmentálního managementu
  • ČSN OHSAS 45001:2018, Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Všechny tyto systémy byly certifikovány nezávislým orgánem Lloyd´s Register Quality Assurance.

SÚJCHBO, v.v.i. má certifikované procesy (i) Výzkum a vývoj; (ii) zkušebnictví a kalibrace; (iii) vzdělávání a výcvik, a to v oblastech hodnocení účinku a ochrany před chemickými, biologickými, radioaktivními a nukleárními látkami, vč. provádění fyziologických zkoušek a testování osob v extrémních klimatických podmínek. Veřejný závazek k plnění kritérií výše zmíněných norem v SÚJCHBO, v.v.i. je uveden v Politice kvality.

Certifikát vydaný Lloyd´s Register Quality Assurance

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde