RamaRn – pasivní detektory radonu

Měřidlo RamaRn je měřicí zařízení pro stanovení průměrné OAR. Hlavní součástí tohoto zařízení je difuzní komora a stopový detektor KODAK. Použití stopového detektoru umožňuje selektivní měření dopadajících alfa částic o energiích 1,6 – 4,0 MeV. Umístění detektoru do difuzní komory vede k potlačení vlivu Rn-220 a faktoru nerovnováhy.

Parametr RamaRn
Objem komory 609,9 x 10-6 m3
Účinnost detekce 2,4 ± 0,1 stop·cm-2/kBq·h·m-3
Rozsah měření 0,08 – 160 MBq·h·m-3
Minimální detekovatelná aktivita 0,027 MBq·h·m-3
Optimální doba použití 2 – 14 měsíců

s

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde