Testování účinnosti osobních ochranných pomůcek

Účinnost zeslabení rentgenového a gama záření v ochranných oděvech určených k ochraně osob proti ionizujícímu záření je stanovována pomocí měření spekter uzavřených radionuklidových zdrojů různých radionuklidů v měřící geometrii úzkého svazku Této geometrie je dosaženo pomocí speciální testovací lavice, která umožňuje definované nastavení zdroje záření, detektoru a sady vnějších a vnitřních kolimátorů.

Spektra jsou měřena jak s ochranným oděvem, umístěným mezi detektor a zdroj záření, tak bez tohoto oděvu. Porovnáním čistých ploch odpovídajících píků ve spektrech (po odečtu čistých ploch odpovídajících píků pozadí) je stanoveno zeslabení fluence rentgenového nebo gama záření o dané energii, které prochází ochranným oděvem. Rovněž je stanoven ekvivalent olova a hmotnostní koeficient zeslabení daného ochranného oděvu pro danou energii rentgenového nebo gama záření.

Pro testování účinnosti osobních ochranných pomůcek byla vypracována a následně certifikována SÚJB metodika –  Hodnocení účinnosti filtrů a materiálů využívaných v ochranných prostředcích proti R/N látkám (technická podpora SÚJB)

K testování filtrů a materiálu osobních ochranných prostředku pomocí se používá aerosol, který je značkován produkty přeměny radonu. Vlastní poly-dispersní aerosol může být generován pomocí dvou různých generátorů aerosolů (CWG, popř. AGK-2000). Materiál je možné testovat za různých rychlostí pohybu vzduchu a při různém velikostním rozdělení částic. Metodika umožňuje i odhad penetrace pomocí celkové koncentrace aerosolu.

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde