Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity

Laboratoř dosimetrie a monitorování radioaktivity (LDMR) je složkou odboru jaderné ochrany, jež vznikla sloučením Laboratoře stopové dozimetrie a Laboratoře osobní dozimetrie a monitorování. Laboratoř převzala v plném rozsahu činnosti těchto dvou laboratoří, což representuje zjišťování přítomnosti, druhu, koncentrace a množství přírodních radionuklidů v pracovním a životním prostředí a materiálech. Činnosti jsou prováděny ve vlastních laboratořích, nebo přímo u zákazníka.

Pracoviště LDMR poskytuje požadovaná laboratorní stanovení pro SOPD (Samostatné oddělení podpory dozoru), a to v rámci podpory dozoru vykonávaného Regionálním centrem SÚJB Kamenná a spolupracuje se SÚRO, v.v.i. Praha, resp. Hradec Králové v rámci Radonového programu České republiky.

LDMR provádí laboratorní expertízy a terénní měření v oblasti zajištění radiační ochrany dle zákona č. 263/2016, Sb. (Atomový zákon) a vyhlášky č. 422/2016, Sb.:

Kontakty

Odbor jaderné ochrany
Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
vedoucí odboru
e-mail: otahal@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 346
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř pro měření radonu
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí laboratoře
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř dozimetrie a monitorování radioaktivity
Ing. Eliška Fialová
vedoucí laboratoře
e-mail: fialovaeliska@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 203
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Autorizované metrologické středisko
Ing. Josef Vošahlík
vedoucí střediska
e-mail: vosahlik@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 209
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde