Mikrobiologický rozbor potravin a krmiv

Stanovované parametry:
Stanovení celkového počtu mikroorganizmů kultivací
Stanovení počtu koliformních bakterií kultivací
Stanovení počtu enterokoků kultivací
Stanovení počtu Bacillus cereus kultivací
Stanovení počtu koagulázapozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) kultivací
Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivací
Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivací
Stanovení počtu kvasinek a plísní kultivací
Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivací
Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio species kultivací
Stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení kultivací
Průkaz bakterií rodu Shigella kultivací
Průkaz Campylobacter spp. kultivací
Průkaz suspektních patogenních Yersinia enterocolitica kultivací
Stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivací
Stanovení počtu betaglukuronidázopozitivních Escherichia coli kultivací
Průkaz a stanovení počtu bakterií Listeria monocytogenes kultivací
Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů kultivačně
Termostatová zkouška
Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií
Komplexní senzorické vyšetření.
Průkaz Escherichia coli O 157 kultivačně
Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě
Průkaz potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio kultivačně
Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus kultivačně

Kontaktní osoba

RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.
e-mail: drevinek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 247

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde