Mikrobiologický rozbor kosmetických přípravků

Stanovované parametry:
Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií kultivací
Průkaz Pseudomonas aeruginosa kultivací
Průkaz Staphylococcus aureus kultivací
Průkaz Candida albicans kultivací
Průkaz Escherichia coli kultivací
Stanovení počtu kvasinek a plísní kultivací
Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku, zkouška účinnosti konzervace
Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů – kultivačně

Kontaktní osoba

RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.
e-mail: drevinek@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 247

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde