Měření pracovního prostředí

Měření mikroklimatických podmínek a měření pracovně tepelné zátěže na pracovišti zadavatele. Měření mikroklimatických parametrů vnitřního a vnějšího pracovního prostředí dle normy ČSN EN ISO 7726. Pod pojmem měření mikroklimatických parametrů se rozumí objektivní stanovení fyzikálních veličin charakterizujících tepelně-vlhkostní stav vnitřního a vnějšího pracovního prostředí.

Kontaktní osoba

Ing. Petr Smítka
e-mail: smitka@sujchbo.cz
telefon: +420 318 620 740

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde